Întrebări frecvente despre AdBlue


Reducerea emisiilor poluante reprezintă o provocare importantă în proiectarea automobilelor. Standardele de evacuare impun, alături de reduceri ale emisiilor de CO2, reduceri ale oxizilor de azot în mod special. Prin urmare, o nouă generație de convertoare a fost dezvoltată pentru motoarele diesel - numite convertoare catalitice SCR (SCR = reducere catalitică selectivă). În interiorul convertorului catalitic SCR, oxizii de azot (NOx) sunt transformați în abur inofensiv și azot, cu ajutorul AdBlue® (soluție de uree injectată). Acest lucru reduce cantitatea de oxizi de azot (NOx) emise de până la 90%. Tehnologia SCR permite astfel unui vehicul să se încadreze în standardul Euro 6.
reduced-pollution-euro-norms
1Ce este AdBlue®?
AdBlue® este o soluție pură, incoloră de uree sintetică, produsă conform unor specificații exacte din uree organică și apă pură, demineralizată. Deși acest lucru poate suna ca o formulă simplă, este esențial ca AdBlue® să fie produs în conformitate cu cele mai stricte condiții pentru a se asigura puritatea. Este la fel de important ca această puritate să fie menținută pe tot parcursul procesului de distribuție și de depozitare până când produsul ajunge la destinația finală: rezervorul de AdBlue al vehiculului și sistemul de injecție de evacuare. Fără această puritate esențială sistemul SCR nu își va îndeplini rolul în mod corect și există un risc ridicat ca echipamentele de reducere a emisiilor vehiculului să fie deteriorate.
2Ce vehicule au nevoie de AdBlue®?
AdBlue® este utilizat pentru tratarea gazului de eșapament în vehiculele diesel echipate cu tehnologie SCR.
3La ce trebuie să fiu atent atunci când cumpăr AdBlue®?
Utilizați numai AdBlue® de la producători oficiali care sunt licențiați de VDA, sau partenerii lor de vânzări. Stațiile de alimentare și containerele sigilate AdBlue ar trebui să afișeze întotdeauna logo-ul AdBlue. Calitatea AdBlue este specificat de standardul German DIN 70070 și ISO 22241-1.
4Când trebuie să reumplu cu AdBlue®?
Rezervorul de AdBlue® nu trebuie să se golească. Vehiculul monitorizează nivelul de AdBlue din rezervor și afișajul multifuncțional informează șoferul de mai multe ori în avans că trebuie să fie adăugată soluție. În cazul în care rezervorul AdBlue este gol nu mai este posibilă pornirea motorului.