ianuarie 18, 2017

Cum funcționează AdBlue și SCR?

Motoarele diesel, comparativ cu motoarele pe benzină, datorită specificului arderii amestecului aer-combustibil, produc emisii poluante mai mari de oxizi de azot și de particule. Procesul de reducere a oxizilor de azot din gazele de evacuare, utilizând o soluție pe bază de uree (AdBlue), se numește reducere catalitică selectivă (SCR – Selective Catalityc Reduction).
ianuarie 13, 2017
ISO logo 22241

Specificații conform standardului ISO22241 pentru AdBlue® (AUS32)

Calitatea soluției de uree utilizată pentru această tehnologie trebuie să fie reglementată pentru a asigura o funcționare fiabilă și stabilă a sistemelor de conversie SCR. Standardul ISO 22241 furnizează specificațiile pentru:
ianuarie 11, 2017

Scurt istoric al normelor de poluare: Euro 1-6

EURO 6 este cel mai strict standardul european în privința emisiilor poluante. Aceasta afectează, în special, standardele pentru autovehiculele echipate cu motoare diesel. În comparație cu standardul precedent, Euro 6 se axează în continuare pe scăderea celor două tipuri de emisii poluante: oxizi de azot (NOₓ) și pulberi în suspensie (PM)
ianuarie 6, 2017
Asociatia Germana a Industriei Auto - VDA sediu

VDA – Asociația Germană a Industriei Auto

Peste 600 de companii sunt membri ai Asociației Germane a Industriei Auto = VDA - Verband der Automobilindustrie VDA. AdBlue este marcă înregistrată, toate drepturile sunt deținute de către VDA.